TB số 3594/TB-ĐHYD Lịch thi HK1, NH 16-17 cho SV hệ LTCQ toàn trường

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, và Thông báo số 2976/TB-ĐHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ từ năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ liên thông chính quy  như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *