Mẫu bảng điểm quá trình học kỳ 1 năm học 2016-2017

* Hệ chính quy

   – Y đa khoa:

       + Năm thứ nhất:                  tải về

       + Năm thứ hai:                    tải về

       + Năm thứ ba:                     tải về

       + Năm thứ tư:                      tải về

       + Năm thứ năm:                  tải về

       + Năm thứ sáu:                   tải về

   – Răng hàm mặt:                   tả

i về

   – Y học cổ truyền:                 tải về

   – Y học dự phong:                 tải về

   – Dược học:                            tải về

   – Điều dưỡng:                        tải về

   – Xét nghiệm y học:              tải về

   – Kỹ thuật hình ảnh y học: tải về

   – Y tế công cộng:                  tải về

* Hệ liên thông chính quy

   – Y đa khoa:                           tải về

   – Y học dự phòng:                tải về

   – Y học cổ truyền:                tải về

   – Dược học:                           tải về

* Hệ liên thông chính quy từ cao đẳng

   – ĐD, KTHAYH, XNYH:          tải về

* Hệ liên thông VLVH

   – Năm 1:                                 tải về

   – Năm 2:                                 tải về

   – Năm 3:                                 tải về

   – Năm 4:                                 tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *