TB 3772 về nhập điểm QT HKI 2016-2017

Thực hiện kế hoạch chương trình đào tạo đại học năm học 2016-2017 và

kế hoạch triển khai phần mềm “Quản lý tín chỉ” tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, Nhà trường thông báo một số nội dung sau đây:

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN NHẬP ĐIỂM QT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE DÀNH CHO CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *