TB số 3139/TB-ĐHYD Lịch thi HK 1 cho SV năm cuối hệ CQ và hệ liên thông CQ NH 16-17

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 1 cho sinh viên năm cuối hệ chính quy và hệ liên thông chính quy năm học 2016-2017 như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *