TB số 3595/TB-ĐHYD lịch thi HK I, NH 16-17 cho SV hệ liên thông theo hình thức VLVH năm thứ nhất và năm thứ ba

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, và Thông báo số 2976/TB-ĐHYD ngày 01/12/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ từ năm học 2015-2016. Nhà trường thông báo lịch thi học kỳ 1, năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ liên thông theo hình thức vừa học vừa làm năm thứ nhất và năm thứ ba như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *