Thông báo về việc đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên của sinh viên năm 1

Tính đến sáng ngày 15/9/2017, số lượng sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Huế đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên trên trang Quản lý NNKC là: 1030 SV.

Kính đề nghị  số sinh viên năm 1 chưa đăng ký khẩn trương theo đường link  http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-danh-cho-sinh-vien-nam-1-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-tai-truong-dhnn-dhh

xem thông báo về các địa chỉ liên hệ, tải file đính kèm về xem hướng dẫn trong các file số 1, 2, 3 để hoàn tất thử tục đăng ký trước ngày 19/3/2017. Ngày 20/9/2017 Trường ĐHNN sẽ chốt số lượng để tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh đợt 24/9/2017. Những sinh viên đăng ký học tiếng Anh không kiểm tra đầu vào sẽ không thể xếp lớp và đăng ký học trong học kỳ 1 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *