TB về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 năm 2018 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng dự thi liên thông theo hình thức vừa làm vừa học)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *