TB Tổ chức phúc khảo điểm thi các môn Chuyên ngành, Cơ sở ngành và Toán học tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *