TB Lịch thi lần 2 HKI năm học 19-20

Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và Thông báo số 2640/TB-ĐHYD ngày 17/11/2017 của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế về việc hướng dẫn thực hiện thi học kỳ từ năm học 2017-2018. Nhà trường thông báo lịch thi lần 2, học kỳ I, năm học 2019-2020

(theo file đính kèm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *