Thông báo điều chỉnh lịch thi môn LLCT cuối khóa NH 19-20

Thực hiện thông báo số 511/TB-ĐHYD ngày 10/3/2020 về việc lịch thi môn Lý luận chính trị cuối khóa năm học 2019-2020 cho sinh viên năm 6 ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền (đào tạo theo niên chế). Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị năm học 2019-2020 vào lúc 07 giờ 00 ngày 23 tháng 5 năm 2020 (Thứ bảy).

Nội dung cụ thể xin xem ở file đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *