Chương trình Livestream – Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Chương trình Livestream – Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế sẽ phát vào lúc 09 giờ 00 ngày 27/8/2021 tại Fanpage: “Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Đại học Huế”

Link: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihochue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *