Liên Hệ

– Địa chỉ: Tầng 2, Nhà 2A, 06 Ngô Quyền – Tp Huế

– Email: phongdaotao.huemed@gmail.com.

– Điện thoại: 84.54.3822173054.3826451 (số máy lẻ 1070) – Fax: 84.54.3826269